woord OT NT apo Bijbel
naburin1001

Vindplaatsen van naburin in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 3:22
Maar elke vrouw zal van haar naburin, en van de waardin haars huizes, eisen zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen; die zult gijlieden op uw zonen, en op uw dochteren leggen, en gij zult Egypte beroven.