woord OT NT apo Bijbel
naburinnen1034

Vindplaatsen van naburinnen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ruth 4:17
En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende: Aan Naomi is een zoon geboren; en zij noemden zijn naam Obed; deze is de vader van Isaï, Davids vader.