woord OT NT apo Bijbel
nachons1001

Vindplaatsen van nachons in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 6:6
Als zij nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods, en hield ze, want de runderen struikelden.