woord OT NT apo Bijbel
nachor0101

Vindplaatsen van nachor in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 3:34
Den zoon van Jakob, den zoon van Izak, den zoon van Abraham, den zoon van Thara, den zoon van Nachor,