woord OT NT apo Bijbel
nachtdruppen1001

Vindplaatsen van nachtdruppen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Hooglied 5:2
Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen.