woord OT NT apo Bijbel
nachten163322

Vindplaatsen van nachten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Mattheüs 4:2
En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.

Mattheüs 12:40
Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.