woord OT NT apo Bijbel
nachtgedierte1001

Vindplaatsen van nachtgedierte in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 34:14
En de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten, en de duivel zal zijn metgezel toeroepen; ook zal het nachtgedierte zich aldaar nederzetten, en het zal een rustplaats voor zich vinden.