woord OT NT apo Bijbel
nachtgezicht2002

Vindplaatsen van nachtgezicht in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jesaja 29:7
En gelijk de droom van een nachtgezicht is, alzo zal de veelheid aller heidenen zijn, die tegen Ariël strijden zullen; zelfs allen, die tegen haar en haar vestingen strijden, en haar beangstigen zullen.

Daniël 2:19
Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard; toen loofde Daniël den God des hemels.