woord OT NT apo Bijbel
nachthut1001

Vindplaatsen van nachthut in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 24:20
De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.