woord OT NT apo Bijbel
nachtrovers1001

Vindplaatsen van nachtrovers in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Obadja 1:5
Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren (hoe zijt gij uitgeroeid!), zouden zij niet gestolen hebben zoveel hun genoeg ware? Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten?