woord OT NT apo Bijbel
nachtuil4004

Vindplaatsen van nachtuil in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Leviticus 11:16
En de struis, en de nachtuil, en de koekoek, en de sperwer naar zijn aard;

Deuteronomium 14:15
En de struis, en de nachtuil, en de koekoek, en de sperwer naar zijn aard;

Jesaja 34:11
Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit, en de raaf zal daarin wonen; want Hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken, en een richtlood der ledigheid.

Zefanja 2:14
En in het midden van haar zullen den kudden legeren, al het gedierte der volken; ook de roerdomp, ook de nachtuil zullen op haar granaatappelen vernachten; een stem zal in het venster zingen, verwoesting zal in den dorpel zijn, als Hij haar cederwerk zal ontbloot hebben.