woord OT NT apo Bijbel
nachtuilen1012

Vindplaatsen van nachtuilen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 6:21
Op hun lichaam en op hun hoofd vliegen de nachtuilen, zwaluwen en andere vogels, desgelijks ook de katten.