woord OT NT apo Bijbel
nachtwacht0101

Vindplaatsen van nachtwacht in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 2:8
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.