woord OT NT apo Bijbel
nachtwaken2013

Vindplaatsen van nachtwaken in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 63:7
Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken.

Klaagliederen 2:19
Koph. Maak u op, maak geschrei des nachts in het begin der nachtwaken, stort uw hart uit voor het aangezicht des Heeren als water; hef uw handen tot Hem op voor de ziel uwer kinderkens, die in onmacht gevallen zijn van honger, vooraan op alle straten.