woord OT NT apo Bijbel
nachtwaken2013

Vindplaatsen van nachtwaken in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 3:34
En de sterren lichten in haar nachtwaken, en zijn verheugd.