woord OT NT apo Bijbel
nadalen1001

Vindplaatsen van nadalen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 49:18
Want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen, zijn eer zal hem niet nadalen.