woord OT NT apo Bijbel
nade0011

Vindplaatsen van nade in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Gebed van Azaria (Dan. 3) 1:39
Noch plaats om van onze vrucht voor u te offeren, en ge nade te vinden.