woord OT NT apo Bijbel
nademaal27110

Vindplaatsen van nademaal in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jozua 7:8
Och, HEERE! wat zal ik zeggen, nademaal dat Israƫl voor het aangezicht zijner vijanden den nek gekeerd heeft?

Job 19:28
Voorwaar, gij zoudt zeggen: Waarom vervolgen wij hem? Nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt.