woord OT NT apo Bijbel
nader103114

Vindplaatsen van nader in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 5:19
En ik zeide tot hem: Ga van mij, en nader niet tot mij. En hij hoorde mij, naar ik gezegd had, en hij week van mij.