woord OT NT apo Bijbel
naderbij0011

Vindplaatsen van naderbij in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 14:17
Want de waarheid is veel verder geweken en de leugen is naderbij gekomen, en nu zal het gezicht haast komen dat gij gezien hebt.