woord OT NT apo Bijbel
naderden161421

Vindplaatsen van naderden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 15:1
En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.