woord OT NT apo Bijbel
nadere2103

Vindplaatsen van nadere in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 23:15
Gij dan nu, laat den overste weten met den raad, dat hij hem morgen tot u afbrenge, alsof gij nadere kennis zoudt nemen van zijn zaken; en wij zijn bereid hem om te brengen, eer hij bij u komt.