woord OT NT apo Bijbel
naderende1001

Vindplaatsen van naderende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 17:41
De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht.