woord OT NT apo Bijbel
nadert211325

Vindplaatsen van nadert in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

4 Ezra 8:61
En daarom nadert nu mijn oordeel.

4 Ezra 15:15
Dewijl het zwaard nadert, en hun ondergang, en het ene volk zal tegen het andere opstaan ten strijd, en het zwaard zal in hun handen zijn.

Jezus Sirach 37:31
Want door veel spijs komt ziekte, en de onverzadelijkheid nadert tot buikpijn.