woord OT NT apo Bijbel
nageboorte1001

Vindplaatsen van nageboorte in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 28:57
En dat om haar nageboorte, die van tussen haar voeten uitgegaan zal zijn, en om haar zonen, die zij gebaard zal hebben; want zij zal hen eten in het verborgene, vermits gebrek van alles; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijand u zal benauwen in uw poorten.