woord OT NT apo Bijbel
nagedachtenis1001

Vindplaatsen van nagedachtenis in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 16:40
Ter nagedachtenis voor de kinderen Israëls, opdat niemand vreemds, die niet uit het zaad van Aäron is, nadere om reukwerk aan te steken voor het aangezicht des HEEREN; opdat hij niet worde als Korach, en zijn vergadering, gelijk als hem de HEERE door den dienst van Mozes gesproken had.