woord OT NT apo Bijbel
nagegaan2103

Vindplaatsen van nagegaan in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ruth 3:10
En hij zeide: Gezegend zijt gij den HEERE, mijn dochter! Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, dewijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, hetzij arm of rijk.

Hosea 2:12
En Ik zal over haar bezoeken de dagen des BaƤls, waarin zij dien gerookt heeft, en zich versierd met haar voorhoofdsiersel, en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft Mij vergeten, spreekt de HEERE.