woord OT NT apo Bijbel
nagegaan2103

Vindplaatsen van nagegaan in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judas 1:7
Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.