woord OT NT apo Bijbel
nagejaagd2024

Vindplaatsen van nagejaagd in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Boek der Wijsheid 2:4
En onze naam wordt mettertijd vergeten, en niemand zal aan onze werken denken, en ons leven gaat voorbij, gelijk de voetstappen van een wolk, en wordt verstrooid gelijk een nevel, die van de stralen der zon nagejaagd en van haar hitte bezwaard wordt.

2 Makkabee├źn 5:8
Ten laatste dan kreeg hij zijn loon bij Aretas de koning van Arabi├ź, zo nagejaagd zijnde, dat hij vluchtte van de ene stad in de andere, door allen vervolgd zijnde en gehaat, als een die van de wet was afgevallen; en vervloekt als een beul van zijn vaderland en zijn burgers, is hij naar Egypte uitgeworpen.