woord OT NT apo Bijbel
nagekomen0011

Vindplaatsen van nagekomen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 6:34
Ik, koning Darius, heb goedgevonden, dat deze dingen vlijtig zullen nagekomen worden.