woord OT NT apo Bijbel
nagelaten42511

Vindplaatsen van nagelaten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 20:31
En de derde nam dezelve vrouw; en desgelijks ook de zeven, en hebben geen kinderen nagelaten, en zijn gestorven.

Hebree├źn 4:1
Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn.