woord OT NT apo Bijbel
nagelen82010

Vindplaatsen van nagelen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 1 vers.

Johannes 20:25
De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.