woord OT NT apo Bijbel
nagespeurd3025

Vindplaatsen van nagespeurd in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Prediker 2:3
Ik heb in mijn hart nagespeurd, om mijn vlees op te houden in den wijn, (nochtans leidende mijn hart in wijsheid) en om de dwaasheid vast te houden, totdat ik zou zien wat den kinderen der mensen het best ware, dat zij doen zouden onder den hemel, gedurende het getal der dagen huns levens.

Klaagliederen 4:18
Tsade. Zij hebben onze gangen nagespeurd, dat wij op onze straten niet gaan konden; ons einde is genaderd, onze dagen zijn vervuld, ja, ons einde is gekomen.

Obadja 1:6
Hoe zijn Ezau's goederen nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht!