woord OT NT apo Bijbel
nagespeurd3025

Vindplaatsen van nagespeurd in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Boek der Wijsheid 9:16
En nauwelijks maken wij na de dingen die op aarde zijn, en met moeite vinden wij hetgeen onder handen is; wie heeft dan nagespeurd hetgeen in de hemelen is?

Jezus Sirach 51:20
Mijn voet is recht heengegaan; van mijn jeugd af heb ik haar nagespeurd.