woord OT NT apo Bijbel
nagesteld1001

Vindplaatsen van nagesteld in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 21:13
Doch die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, zo zal Ik u een plaats bestellen, waar hij henen vliede.