woord OT NT apo Bijbel
nagevolgd45110

Vindplaatsen van nagevolgd in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Mattheüs 4:20
Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.

Mattheüs 4:22
Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, zijn Hem nagevolgd.

Marcus 1:20
En terstond riep Hij hen; en zij, latende hun vader Zebedeüs in het schip, met de huurlingen, zijn Hem nagevolgd.

Marcus 1:36
En Simon, en die met hem waren, zijn Hem nagevolgd.

2 Petrus 1:16
Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.