woord OT NT apo Bijbel
nagevolgd45110

Vindplaatsen van nagevolgd in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 2:3
En deze oordeelden, dat men zou uitroeien al degenen, die het bevel zijns monds niet nagevolgd waren.