woord OT NT apo Bijbel
nagingen1001

Vindplaatsen van nagingen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 32:19
En hij gebood ook den tweede, ook den derde, ook allen, die de kudden nagingen, zeggende: Naar ditzelfde woord zult gij spreken tot Ezau, als gij hem vinden zult.