woord OT NT apo Bijbel
nagras3003

Vindplaatsen van nagras in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 72:6
Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen.

Amos 7:1
De Heere HEERE deed mij aldus zien; en ziet, Hij formeerde sprinkhanen, in het begin des opkomens van het nagras; en ziet, het was het nagras, na des konings afmaaiingen.