woord OT NT apo Bijbel
nahalal2002

Vindplaatsen van nahalal in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jozua 19:15
En Kattath, en Nahalal, en Simron, en Jidala, en Bethlehem; twaalf steden en haar dorpen.

Jozua 21:35
Dimna en haar voorsteden, Nahalal en haar voorsteden: vier steden.