woord OT NT apo Bijbel
nahaliel2002

Vindplaatsen van nahaliel in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 1 vers.

Numeri 21:19
En van Mattana tot Nahaliel; en van Nahaliel tot Bamoth;