woord OT NT apo Bijbel
nahalol1001

Vindplaatsen van nahalol in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 1:30
Zebulon verdreef de inwoners van Kitron niet, noch de inwoners van Nahalol; maar de KanaƤnieten woonden in het midden van hem, en waren cijnsbaar.