woord OT NT apo Bijbel
naharai1001

Vindplaatsen van naharai in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 23:37
Zelek, de Ammoniet; Naharai, de Beerothiet, de wapendrager van Joab, den zoon van Zeruja;