woord OT NT apo Bijbel
nahasson0303

Vindplaatsen van nahasson in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

MattheĆ¼s 1:4
En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon;

Lukas 3:32
Den zoon van Jesse, den zoon van Obed, den zoon van Booz, den zoon van Salmon, den zoon van Nahasson,