woord OT NT apo Bijbel
nahors1001

Vindplaatsen van nahors in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 11:29
En Abram en Nahor namen zich vrouwen; de naam van Abrams huisvrouw was Sarai, en de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka, en vader van Jiska.