woord OT NT apo Bijbel
nahum1012

Vindplaatsen van nahum in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nahum 1:1
De last van Nineve. Het boek des gezichts van Nahum, den Elkosiet.