woord OT NT apo Bijbel
nahum1012

Vindplaatsen van nahum in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 1:40
En Nahum, en Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, en Maleachi, die ook de engel des Heren genaamd is.