woord OT NT apo Bijbel
nain0101

Vindplaatsen van nain in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 7:11
En het geschiedde op den volgenden dag, dat Hij ging naar een stad, genaamd Nain, en met Hem gingen velen van Zijn discipelen, en een grote schare.