woord OT NT apo Bijbel
najaag1001

Vindplaatsen van najaag in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 38:21
En die kwaad voor goed vergelden, staan mij tegen, omdat ik het goede najaag.