woord OT NT apo Bijbel
najaagden1001

Vindplaatsen van najaagden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jozua 2:7
Die mannen nu jaagden hen na op den weg van de Jordaan, tot aan de veren; en men sloot de poort toe, nadat zij uitgegaan waren, die hen najaagden.